Waar kunnen we u mee helpen?

Waar kunnen we u mee helpen?

Recruitment

Privacy statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe BAPAS (Bureau voor Arbeidspsychologisch Advies en Selectie) omgaat met uw persoonsgegevens. Door BAPAS worden persoonsgegevens verwerkt. BAPAS vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. BAPAS is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Identiteit
De verantwoordelijke voor deze website is BAPAS (Bureau voor Arbeidspsychologisch Advies en Selectie) (KVK-nummer 37087381), Kingsfordweg 151, 1043 GR te Amsterdam. Telefoon 020-7162464. Email: info@bapas.nl

Inleiding
In dit Privacy Statement staat beschreven welke informatie door BAPAS wordt verzameld via deze website en met welk doel. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens bij sollicitaties?
Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:
o Om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt BAPAS interessante vacatures te selecteren en deze per e-mail aan u toe te zenden;
o Om u op de hoogte te houden door middel van nieuwsbrieven van de diensten van BAPAS, vacatures, nieuws en ontwikkelingen;
o Service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van de BAPAS website nodig hebt (bijv. indien u uw wachtwoord bent vergeten).
Uw cv en gerelateerde gegevens worden na uw toestemming naar een potentiële werkgever(s) verstuurd.

Bij sollicitatie registreren we onderstaande gegevens in een (persoons) eigen account:
o Voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, geslacht, pasfoto, specialisme(n), aantal jaren werkervaring, branche ervaring, huidig bruto maandsalaris o.b.v. 40 uur per week, uw cv in word of pdf, gewenst dienstverband, gewenst aantal werkuren per week, andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de sollicitatie.
Bij uw sollicitatie kunt u ervoor kiezen om uw gegevens in te vullen op basis van uw Linkedin profiel. Indien u hiervoor kiest, gaat u akkoord met het feit dat wij de volgende Linkedin gegevens van u verzamelen:
o Uw naam, foto en huidige functies.
o Verder gaat u door zich in te schrijven of te solliciteren akkoord met inschrijving op onze nieuwsbrief met actuele vacatures en informatie over de arbeidsmarkt en onze verjaardag mailing.

Rechten kandidaten
Solliciterende kandidaten geven door registratie toestemming voor het registreren van hun persoonsgegevens door BAPAS. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Het adres voor verwijderverzoeken is: info@bapas.nl.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens bij testen/assessments?
Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam en e-mailadres worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:
o Om de testuitnodiging te versturen;
o Om de testuitslagen te kunnen verwerken;
o Naam en functietitel zal worden opgenomen in de rapportage.

Bij testen / assessments registreren we onderstaande gegevens in een (persoons) eigen account:
o Voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht, functietitel en uw cv in word of pdf (bij een volledig assessment).

BAPAS verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de AVG, de door u verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze te verwerken in de test of assessmentrapportage. We bewaren uw gegevens in onze database tot vier weken na het afronden van de tests. Alleen als u ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij uw test / assessmentrapportage tot 24 maanden na de opleverdatum. U kunt BAPAS op elk moment verzoeken uw gegevens te verwijderen d.m.v. een mail te sturen naar info@bapas.nl.


Informatie voor prospects / klanten?
Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van BAPAS laat u bepaalde gegevens bij BAPAS achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar.

Cookies
www.bapas.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.
Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee u onze website bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst. De cookies die gebruikt worden op deze website zijn:
o Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.
o Functionele cookies: deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen. Bijvoorbeeld de taalkeuze, het type browser etc. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor gebruik van de website.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Voor de registratie van kandidaten gebruikt BAPAS een beveiligd protocol (https://) voor deze website en heeft een zogenaamd SSL certificaat. De aldus verkregen gegevens worden door de stichting opgeslagen in een adequaat beveiligde database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Wij werken met een gerenommeerde partij die onze hosting verzorgt en beveiliging van de gegevens verzekert.

Bewaartermijn
In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden persoonsgegevens, voor diegenen die dat willen, niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, kunt u contact opnemen via info@bapas.nl.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door BAPAS dan kunt u dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@bapas.nl of BAPAS, Kingsfordweg 151, 1043 GR te Amsterdam. Telefoon 020-7162464. Email: info@bapas.nl.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden.

Januari 2020

Dit zijn onze kernwaarden

BAPAS staat voor succes van organisatie én individu. Onderstaande kernwaarden zijn in alle facetten van ons werk zichtbaar, zowel intern als extern. Niet alleen omdat we ze van cruciaal belang vinden, maar vooral omdat ze voor ons volledig vanzelfsprekend aanvoelen:
Oplossingsgericht
BAPAS is analytisch sterk, begrijpt de context van klantvragen en kan complexe problemen ontleden en vertalen naar praktische oplossingen. We denken pragmatisch, zien snel kansen en mogelijkheden, zijn flexibel en leveren maatwerk.
Gedreven

Psychologen en consultants van BAPAS willen kwaliteit leveren en nemen daarvoor de volledige verantwoordelijkheid. Ook als dat een stapje extra vraagt. We bijten ons vast in opdrachten vanuit de ambitie deze perfect uit te voeren.

Servicegericht

Medewerkers van BAPAS staan altijd voor de klant klaar en spelen snel en flexibel op diens wensen in. Tijdens de uitvoering zorgen we voor proactieve communicatie met de opdrachtgever. BAPAS is transparant.

Betrokken
De professionals van BAPAS zijn oprecht geïnteresseerd in de klant. We denken niet alleen mee, maar kijken vooruit en zien behoeften en kansen die de klant zichzelf (nog) niet realiseert. Vanuit onze adviesrol zijn we niet bang ons kritisch op te stellen.

"100% van onze klanten beveelt BAPAS aan"

Klik op het "klanten vertellen vignet" om alle afzonderlijke aanbevelingen te lezen.

Testimonials
testen en assessen van kandidaten
Jessica van Zuidam

College van Bestuur a.i.

"Tijdens de corona pandemie zette BAPAS in goed overleg onze assessments om van live naar online uitvoering zowel van het competentie-onderzoek als het rollenspel.

Onze medewerkers ervoeren hun assessment als goed georganiseerd. Als opdrachtgever zien we geen verschil in kwaliteit, diepgang en betrouwbaarheid van een live of een videoassessment."

Direct contact met één van onze medewerkers?

HR advies